liquid dreams


Masterproef van Simon Baetens

Locatie: Minardschouwburg, Walpoortstraat 15, Gent

mainly English “spoken”

De voorstelling speelt op:
vrijdag 14 juni 
2019 om 21:30 valt te combineren met Openingsspeech | Some Things Last A Long Time |  BLA BLA BLUES 

(geschatte duur van de voorstelling: 60')

RESERVEREN kan niet meer, wel nog enkele tickets aan de kassa ter plaatse 

Tickets:  5€ (standaard) | 3€ (studenten, werklozen, 65+ en docenten, medewerkers en alumni School of Arts) | 0€ (studenten, docenten en alumni KASK DRAMA, werkveld) (cash te betalen ter plaatse)


affichebeeld liquid dreams webversie

I had a dream in which my eyes were closed 
      yet I could see more clearly than ever before

I saw magnificent sounds, 
      heard mesmerizing shapes 
            and tasted overwhelming colors

It was most certainly a dream, 
      for I woke up and had to deal 
            with the fact that it was over

The whole time I was dreaming
      I knew that it wasn’t real
            but I so badly wanted it to be 
                  that it became more real
                        than anything else I’ve ever experienced


NL:
liquid dreams is een voorstelling zonder performers op scène. Het is een reis doorheen verbeelding, droomwerelden, (virtual) reality en de interface van hard- en software die we dagelijks gebruiken. Tekst wordt beeld, beeld wordt meer dan een verzameling pixels. Kunnen we ons een wereld voorstellen waarin symbiose heerst tussen hoe we formatteren en geformatteerd worden?

EN:
liquid dreams is a performance without performers on stage. It is a journey through imagination, dream worlds, (virtual) reality) and the interface of hard- and software which we use daily. Text becomes image, image becomes more than a collection of pixels. Can we imagine a world in which symbiosis between how we format and are being formatted, prevails?


Creatie en performance: Simon Baetens | Mentoren: Myriam Van Imschoot en Tom Engels | Productie, communicatie en techniek: Grégory Abels, Fabrice Delecluse en Gouvernement | Met dank aan: Frederik Le Roy, Gouvernement, Campo, Minard, NTGent, Matterhorn VZW, Louis Janssens, Nathan Ooms, Dianne Weller, Mette Ingvartsen, Ann Taghon en Johan Baetens