MFO-7 (bis)

The result of a five-week workshop with Thomas Bellinck and some Bachelor students Drama (Octobre & Novembre 2020)

Location: Due to COVID19 measures this workshop resulted in a website platform only accessible for KASK Drama students and teachers

van & met: Tibau Beirnaert, Thomas Bellinck, Matilde Casier, Maria De Cort, Emiel Lenaert, Luca Persan, Lander Slootmaeckers

met dank aan: Said Reza Adib, Stefan Aleksic, Jonas Baeke, Jana De Kockere, Judith Dhondt, Pepijn Huysman, Ramon Mahieu, Gust Mestdach, Tatu Sinisalo, Jarne Van Loon, Cesar Vromman, Ferre Vuye, KASK / School of Arts Gent

Tijdens het dramaproject verdiepten we ons in verschillende hedendaagse documentaire strategieën, gebaseerd op interviews en archiefonderzoek. Op de volgende pagina's geven we je graag een fragmentarische inkijk in ons werkproces van de afgelopen weken.*

We lazen samen documentaire theaterteksten van o.a. María José Contreras Lorenzini, Rabih Mroué, Adeline Rosenstein, Anna Deavere Smith, Teatr Ósmego Dnia en Natalya Vorozhbit.

We maakten kennis met Thomas Bellincks onderzoek naar EU-asiel- en grensbeleid als im/mobiliteitsregime en naar de medeplichtigheid van EU-burgers aan het bewegingsgeweld dat schuil gaat achter ons ideaal van bewegingsvrijheid. We namen nota van Belgische ministeriële richtlijn MFO-7, die de normen bepaalt voor politieachtervolgingen in het kader van zogezegde "supra-lokale niet-geplande en dynamische gebeurtenissen". We onderzochten het officiële discours dat geproduceerd werd na de moord op de tweejarige Mawda Shawri door een politieagent in 2018. We spraken met beleidsmakers, politieagenten, persverantwoordelijken en onderzoeksjournalisten.

We stelden ons de vraag welke rol kunstenaars kunnen spelen en welke kunstonderwijsinstelling er nodig is in een tijd van globale catastrofe. In een tijd waarin de maatregelen om COVID-19 te bestrijden het bestaande im/mobiliteitsgeweld vooral doen toenemen.