Bartlebabe

AANDACHT!!!!

Door de preventieve richtlijnen rond het coronavirus is vanuit Hogent beslist om alle publieke evenementen van KASK & Conservatorium tot en met 18 mei te annuleren. Daar vallen ook de drama voorstellingen van KASK Drama onder. Hoewel dit jammer is in alle opzichten, ondersteunen wij deze beslissing en willen we onze verantwoordelijkheid nemen. We hopen dat dit verhaal snel achter de rug zal zijn. 

De voorstelling ‘Bartlebabe’ valt onder deze regeling en zal dus bijgevolg worden geannuleerd. 

We hopen jullie zo snel mogelijk te kunnen laten weten wanneer de voorstelling wel zal kunnen gedeeld worden met publiek!

Excuses voor de eventuele ongemakken die hiermee gepaard gaan.

KASK Drama

************************************************************************************************************************************************************************************

Masterproject of Anna Franziska Jäger (together with Nathan Ooms)

Location: Campo Nieuwpoort, Nieuwpoort 31/35, 9000 Gent

The performance is playing on:
Wednesday 22 April 
2020 at 20:30 (cancelled)
Thursday 23 April 2020 at 20:30    (cancelled)  

(Estimated duration of the performance: +/- 75min) 

RESERVATION by clicking on the date of the chosen performance here above

Tickets: Campo Tarieven 


Affichebeeld Bartlebabe

NL

Bartlebabe is de derde voorstelling van Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms. De voorstelling neemt de novelle Bartleby, the Scrivener (1853) van de Amerikaanse schrijver Herman Melville als uitgangspunt om te kijken naar een wereld die getekend lijkt door een doorgedreven digitalisering en de daarmee gepaard gaande rationalisering van ons bestaan. Wat betekenen deze evoluties voor de notie van subjectiviteit en wat is hun invloed op menselijke relaties? 


In Bartleby, the Scrivener volgen we de belevenissen van een advocaat die de zonderlinge jongeman Bartleby aanneemt als kopiist op zijn advocatenbureau op Wall Street. Bartleby levert ondanks zijn stilte en een zekere afwezigheid aan een uitzonderlijk tempo werk. Tot zijn baas op een dag als antwoord op een vraag om iets na te lezen zonder kenbare aanleiding de woorden ‘I would prefer not to’ krijgt. Hoe meer Bartleby deze woorden herhaalt en ‘verdwijnt’ als persoon, hoe aanweziger hij wordt en het leven op het bureau radicaal ontwricht. 


De figuur van Bartleby spreekt tot de verbeelding in de manier waarop zijn weerbarstige ‘I would prefer not to’ niet alleen als negatieve vorm van verzet tegen een systeem geldt, maar het systeem zelf onmogelijk maakt. In Bartlebabe zoeken we de grenzen van het archetype van Bartleby op, zonder vrees voor verbastering. Waar stopt Bartleby als personage en begint hij te dienen als manier van denken over de wereld? Welke andere weerbarstige figuren kunnen voortvloeien uit dit 19de eeuwse personage? Bartlebabe wordt een hedendaags saterspel getekend door het verlangen ruimte te geven aan het onvoorspelbare en onwaarschijnlijke.


ENG

Bartlebabe is the third collaboration between Anna Franziska Jäger and Nathan Ooms. The piece uses Bartleby, the Scrivener (1853), the famous novel by American writer Herman Melville, as a framework to observe a world subject to rapid processes of digitalisation and rationalisation. What do these evolutions mean for our notions of subjectivity and what effect do they have on human relationships? 


Bartleby, the Scrivener tracks the experiences of a lawyer who decides to hire a singular young man named Bartleby as copyist at his Wall Street law firm. Despite the latter’s withdrawn attitude and air of absence, Bartleby’s work is thorough and remarkably fast. One day, however, his boss request to check some document is answered, without any apparent cause, with the words ‘I would prefer not to’. The more Bartleby repeats these words at every inquiry, the more he starts to fade away as a person and becomes a disruptive presence in office life. 


As a figure, Bartleby appeals to our imagination; his unruly ‘I would prefer not to’ not only offers a negative mode of resistance against a calcified system, but also renders the system itself impossible. In Bartlebabe we explore the limits of the Bartleby archetype, without falling into fear of corruption or degeneration. Up to what point is Bartleby just a character in a novel and when does he come to stand for a worldview? What other unruly figures stem from this 19th century character? Bartlebabe aims to be a contemporary Satyr play, marked by the desire to give space to that what is unpredictable and improbable.


Creatie: Anna Franziska Jäger en Nathan Ooms | Spel: Anna Franziska Jäger | Mentoren: Bryana Fritz en Frederik Le Roy | Dramaturgisch advies: Simon Baetens | Productie: KASK Drama School of Arts, CAMPO | Residentie: CAMPO, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Vooruit, De School Van Gaasbeek, kunstencentrum BUDA, Art Basics for Children| Met dank aan: Fabrice Delecluse