Workshop


Try-Out Camping Workshops

Locatie: Minardschouwburg, Walpoortstraat 15, Gent.

Zaterdag 15 juni 2018 om 12:00  valt te combineren met The House We Have Built | Don’t make it about you | Through the Looking-Glass  | BLA BLA BLUES 

(geschatte duur van de workshops: 120')

GRATIS mits INSCHRIJVEN. 


Beeld WORKSHOP Grad 19 web

Voor de tweede keer op rij trekt een deel van de masterstudenten van KASK Drama naar Camping, een internationaal platform voor workshops in dans, choreografie en performance dat jaarlijks tientallen scholen samenbrengt in Parijs. De studenten nemen er deel aan workshops geleid door gerenommeerde artiesten, maar worden ook uitgenodigd er zelf een  samen te stellen voor de studenten van andere scholen. Tijdens het Dramafestival houden ze graag een 'test run' van deze workshop.


Het format van een workshop biedt de kans om op zoek te gaan naar manieren waarop een praktijk gedeeld kan worden. Dit niet zozeer aan de hand van reflectie of analyse, maar met een praktijkgerichte, participatieve insteek. Zo worden niet alleen de artistieke vragen van de studenten uitgedaagd door ze aan andere parameters dan die van de theatertijd-ruimte te onderwerpen, maar gaan ze ook op zoek naar raak-, snij- en kruispunten in hun praktijken onderling. Ze trachten een voorstel te formuleren dat tot op zekere hoogte representatief is voor de diverse ervaringen binnen de opleiding.


Minimale performance ervaring vereist