Observations 2 (the blind wolf)

Project by Mitch Van Landeghem

Location: Drama Studio 2, Campus Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, Gent

You are welcome on:
Monday 4 February 
2019 at 20:00 VOLZET
Tuesday 5 February 2019 at 20:00     

RESERVATION (up to 4 hours before the performance by clicking on the date of the chosen performance here above) 

Tickets: 0€ 

Spoken language is English.

Beeld voor Observations 2

(Dutch text below)

With a series of Observations, Mitch Van Landeghem creates a workplace for his work as a theatre maker. A fictional space to train and research the process of creating, presenting, dancing, writing and playing. In the core of this research is the observing of the world en yourself: the realization that indeed no man is an island and indeed, the closer you get to the tower, the harder it is to see it.

On the Montignacht 2018, Mitch performed Observations (this is not an exit), together with Carine van Bruggen. In this piece they looked into the idea of an autobiography, the longing for meaning by returning to your roots and the ego of an artist, with an associative and absurdist text.

With Observations 2 (the blind wolf), Mitch creates a dance solo for the first time. He researches various ways of creating dance material and movement. The starting point to do this is an encounter with a wolf, a brief moment of eye contact, and the doubt whether someone or something is actually looking back.

I’m just an animal looking for a home and
share the same space for a minute or two 
(Talking Heads)

/

In een reeks Observations creëert Mitch Van Landeghem een atelier voor zijn werk als theatermaker. Een fictieve ruimte waarin het maken, het presenteren, het dansen, het schrijven en het spelen getraind en onderzocht kunnen worden. Centraal staat het observeren van de wereld en van zichzelf: het besef dat inderdaad geen mens een eiland is en dat inderdaad, hoe dichter je bij de toren komt, hoe moeilijker je hem kan zien. 

Op de Montignacht 2018 speelde Mitch samen met Carine van Bruggen Observations (this is not an exit). Hier werden de autobiografie, het snakken naar betekenis door terug te keren naar de wortels en het ego van de kunstenaar via een associatieve, absurdistische tekst onder handen genomen. 

Met Observations 2 (the blind wolf) maakt hij voor het eerst een danssolo, waarin er wordt gezocht naar verschillende manieren om tot beweging te komen en dansmateriaal te genereren. Aan de basis ligt de ontmoeting met een wolf, een kort moment van oogcontact en de twijfel of er eigenlijk wel teruggekeken wordt.

I’m just an animal looking for a home and
share the same space for a minute or two 
(Talking Heads)


Tekst ‘Het innerlijke atelier, bedenkingen tijdens het maken van een danssolo’ uit Notes From #5: https://notesfromkaskdrama.weebly.com/mitch-van-landeghem.html


With and by: Mitch Van Landeghem | Text: based on material from Cees Nooteboom | With instrumental music: from various pop singers | And many thanks to: Carine van Bruggen, Manon De Baecke, Anna Franziska Jäger and Martha Balthazar