3. ... am wOAndering ...

Masterproef Autonome Vormgeving van Jolien Nayaert

De voorstelling speelt op za 20 juni 2015 om 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 op Locatie, afspreekpunt: Drama Salon, Campus Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, Gent

reservatie
(tot 11:00 de dag van de voorstelling)

tickets: 5€ (standaard) | 3€ (studenten, werklozen, 65+ en docenten, medewerkers en alumni School of Arts) | 0€ (studenten, docenten en alumni DRAG, jury, werkveld)  


To Wonder To Wander_Jolien Naeyaert webversie

Wat is mijn ‘beleefwereld’? Is het die van mij? Hoe kijken we naar de wereld en hoe wordt onze blik vorm gegeven door de – al dan niet – bebouwde ruimte waarin we ons bewegen? Gefascineerd door de errance van Depardon en de dérive van Debord, ben ik benieuwd hoe ik aangehaalde vragen kan onderzoeken door van plek naar plek te dwalen, in en rond België. Met een caravan als rij-, woon- en werktuig, tracht ik te vatten hoe die ‘beleefwereld’ stapsgewijs vorm krijgt en hoe nieuwe werkmethodieken kunnen worden uitgetest binnen mijn architectuur/artistieke praktijk. De caravan als plek waar het landschap in het vizier als maar verandert, binnen een schaal die de grenzen van het (on)vertrouwde aftast.
“Persons on the dérive escaped the imaginary totalizations of the eye and instead chose a kind of blindness.” (McDonough, 1994)
Internet, wegenkaarten en gpssystemen worden even aan de kant geschoven, zodat andere criteria kunnen gelden en een band met het landschap kan nagestreefd worden die het ‘dwalen’ ten volle omarmt.
 

Jolien nodigt het publiek uit in haar caravan om hen inkijk te geven in haar 'werkruimte' (je kan het haar eigen artistieke/architecturale praktijk noemen; een onderzoeksruimte naar alternatieve werkmethodieken) en om hen mee te nemen in de ervaring die ze tijdens haar twee maand durende 'dwaaltrip' heeft opgedaan. Er ligt een grote focus op de praktijk van het 'dwalen' en haar fascinatie voor het begrip 'landschap'. De wisselwerking tussen de (al dan niet) bebouwde ruimte & de manier waarop we leven/kijken/denken.


CreatieJolien Naeyaert | Mentoren: Hans Bryssinck, Heike Langsdorf, Adva Zakai en Anna Luyten | Met dank aan: Sjoerd Paridaen, René Van Gijsegem, Luc Naeyaert en Christine Ducoulombier