Voorstellingen 2012-2013


DRAma Gent voorstellingen:


  • Tijdens de eerste twee bachelorjaren creëren de drama studenten elk academiejaar één 'eigen dramaproject',  begeleid-zelfstandig creëren en presenteren van een vorm van drama naar keuze voor intern publiek.
  • In het derde bachelorjaar werken de studenten drama mee aan minstens twee begeleide of geregisseerde dramaprojecten
  • Eveneens tot het derde bachelorjaar  behoort de bachelorproef: het begeleid-zelfstandig creëren en presenteren van een middellang dramaproject, op basis van onderzoek, bij voorkeur binnen een ensemble van medestudenten of studenten van aanverwante opleidingen of andere disciplines. Daarbij worden eigen of waargenomen gedachten, gevoelens of verbeeldingen omtrent het persoonlijke of het maatschappelijke gedramatiseerd of theatraal vormgeven. Er wordt gestreefd naar een eigen artistieke taal en tekens. Tijdsdruk, een planning, het omgaan met een budget en het functioneren binnen een team of ensemble, waarbij de eigen competenties en inzichten een onmisbaar onderdeel zijn van het resultaat, zijn een onderdeel van het werk- en leerproces, dat wordt begeleid door een interne promotor, op basis van gespecialiseerde adviezen.
  • Tijdens hun masterjaar presenteren de studenten drama een masterproef, op basis van onderzoek. Samen met hun onderzoeksvoorstel en een 'kritische reflectie' is dat het sluitstuk van hun academische opleiding tot Master in het Drama. De zelfstandige creatie van een vorm van drama als kunst(werk) is de uiteindelijke doelstelling. De zelfstandigheid impliceert ook het productionele werk: de masterstudent organiseert en werft een budget en medewerkers. Er wordt bij voorkeur samengewerkt met een professionele organisatie voor dramatische kunsten. Ook alle andere vormen van samenwerking worden aangemoedigd, bijvoorbeeld met medestudenten, met studenten van andere theaterscholen, andere disciplines, aanverwante opleidingen als theaterkostuumontwerp, theaterwetenschappen, scenografie, podiumtechnieken, film, animatie, televisie, nieuwe media, multimediale vormgeving, .