Notes from

In oktober 2017 verscheen er naar aanleiding van het KASK Drama project Human Landscapes - Book l een bundeling van notities, geschreven door de spelers van deze voorstelling. De publicatie, genaamd 'Notes From', is inmiddels uitgegroeid tot een tijdschrift dat vier maal per jaar verschijnt en bestaat uit bijdragen van dramastudenten met als opzet notities of teksten uit of over eigen werk, kunst en maatschappij naar buiten te brengen. 
De teksten kunnen zowel binnen als buiten het kader van de school zijn geschreven. Notes From biedt de mogelijkheid om eigen teksten naar buiten te brengen en de ruimte om het eigen schrijven te onderzoeken. De nadruk ligt op een essayistische schrijfpraktijk, maar vormexperimenten zijn altijd welkom. Het is een poging om al schrijvende te denken. 

Notes From verschijnt vier maal per jaar, zowel online als op papier en wordt verspreid bij voorstellingen van KASK Drama. Redactie: Anna Franziska Jäger en Mitch Van Landeghem